گاهی که گم می شوم! همه ی وجودم گوش می شودبرای شنیدن نصیحت های این پیر درون

هر زمان دلت هوای خوب تر شدن کرد و از درک حضور خداوند لرزید...

بیشتر مواظب دلت باش...

نرم تر و پنهانی تر از آنچه تصور کنی شیطان به سراغت می آید!

و بسیار زیرکانه بساطش را در بهبوهه ی افکارت پهن می کند...

با وعده ی زمان فریبت می دهد تا خوب تر شدنت را به تاخیر بیندازی...

انگار از تو به تو آشنا تر است!...

که با تمام عزمی که داری چونان برایت دلیل و برهان می آورد که

از شروع کوچکترین گام رو به جلو منحرف می شوی...

مبادا گفته هایم تو را بترساند

 یا سایه ی یاس و تردید بر دلت سنگینی کند...

فقط اندکی بیشتر مواظب دلت باش...

خودت را در گذشته ای که بر نمی گردد و فردایی که نیامده غرق نکن...

اکنون لحظه ی حضور توست و بهترین زمان آغازی خوب تر از همیشه...

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
...

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن/ که خواجه خود طریق بنده پروری داند