تنهایی !!

به شانه ­ام زدی که تنهایی ­ام را تکانده باشی.

به چه دل خوش کرده­ ای،

تکاندن برف از شانه­ های آدم ­برفی؟!

/ 2 نظر / 34 بازدید
صالح

به شانه ها ی پر زمهرت راهی نیست دگر اشک هم به چشم بی نوایم نیست تو دل خوشی به نگاهی که گاه گاه مینوازیم به خدا سوگند نخواهم آن نگاه که در آن مهری نیست