آدم

آدم خلیفه تنهای خدا 

روی زمین است 

امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاح اش 

(( ... و سلاح او گریه است ))

/ 0 نظر / 9 بازدید