تلاش

برای زنده ماندن تلاشی نمی کنم

                      اما تا زمانی که زنده ام دست از تلاش برنخواهم داشت

/ 2 نظر / 19 بازدید
فرشته

آنقدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را یاد بگیرم. فرشته بی بال