دلم نشانه می خواهد...

به خانه می رسم ؛ از این همه شتاب و هیاهوی غافلانه خسته ام...

اما راستش را بخواهی خستگی بهانه ای بیش نیست!!

دلم نشانه می خواهد... مثل کودکی که زمین خوردنش را بهانه ی

لحظه ای آرام گرفتن در آغوش مادر می کند... ناراحت

/ 5 نظر / 3 بازدید
...

دلم نشانه ای از نگاه تو بود وقتی عشق اتفاق افتاد.....

...

دلم نشانه ای از نگاه تو بود وقتی عشق اتفاق افتاد.....

...

دلم نشانه ای از نگاه تو بود وقتی عشق اتفاق افتاد.....

...

دلم نشانه ای از تو بود وقتی عشق اتفاق افتاد

نیلو

آی گفتی.. هشتصد ساله منتظر نشونه ام!! احمقی هستم من[نگران]