گل سرخ

به خاطر کندن گل سرخ اره اورده اید ؟؟؟؟؟؟

چرا اره؟؟؟؟

فقط به گل سرخ بگویید ، تو ، هی تو !

خودش می افتد و می میرد !!!!!!!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید