شب لیله الرغائب

و چــــقــــدر غــــــصـــــه خـــــــوردم بــــــرای دلــــــه خــــــودم
بــــیــــچــــــاره دلـــــــــــــــم
کـــه در "شـــــــــبــــــــــــ آرزوهــــــــــــا" هـــیــچ آرزویـــــی نـــــداشــــتـــــــ

.

.

.

.

.

 

شاید بهترین آرزوم این باشه هم برای خودم هم برای همه ی عزیزانم 

دعا میکنم خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو میگیرد 

/ 1 نظر / 22 بازدید
المیراناصری

روزه ام را باز با آغوش تو وا می کنم تا سحر چشمان مستت را تماشا می کنم بی مهابا صورت ماه تو را می بوسم و از همین امروز عید فطر برپا می کنم چشم وگوش وبینی ولب را به دنیا بسته ام تشنـه ی عشـق تـوام اما مدارا می کنم در نماز ظهر رکعتهای من گم می شود عصر ها خود را در آغوش تو پیدا می کنم ای عزیزان زندگی کاری که با یوسف نکرد من پس از افطار آن را با زلیخا می کنم روزه دارم هر چه می بینم دلم لک می زند بین این مو گنـد میــها یاد حــوا می کنـم هر که می آید نویدم می دهد عاشق شوم تا برای عشق جایی نیست ، بی جا می کنم روزه ی مریم نشسته بر لب معشوقه ام آخرش یک روز من این روزه را وا می کنم استاد فرامرز عرب عامری