تولدم مبارک

پنجمین روز بهار روز تولدم، قشنگترین و دوست داشتنی ترین فصل سال

خدایا

این تغییر فصل
این تغییر رنگ
این روزها
این گذر عمر
این دوست داشتنها
این بودن ها
همه زیباست 

و تولدم مبارک

/ 0 نظر / 23 بازدید