مرگ

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید ...

/ 4 نظر / 18 بازدید
من ومینا

خسته نباشی......راستی که اکثر ماها باورش نداریم...اصلا انسانهای امروزی اثرا دروغ پسندند تا راست پسند...[گل]

من ومینا

خسته نباشی......راستی که اکثر ماها باورش نداریم...اصلا انسانهای امروزی اکثرا دروغ پسندند تا راست پسند...گل....

محمد

چه شعر های قشنگی و جه پس زمینه زیبایی مرسی باران خانوم وبه سلیقه ات تبریک می گم [لبخند]