می خواهم دنیا را بهم بریزم

می خواهم دنیا را بهم بریزم


یک شهر را


               یک خیابان را


                               و این خانه را


                                   که جای خالی کوچکی 


برای پنهان کردن دلتنگی هایم ندارد

/ 0 نظر / 26 بازدید