از سر بی حواسی

نرم می بارم 

      بر چتری بی عاشق 

 

                و حواس ام نیست  

                         که جای دیگر سیل می شوم  

 

                                                          

/ 0 نظر / 29 بازدید