موزه

مطمئن باشید 

دیگر از درون تهی شده ام

می توانید

مرا از کاه پر کنید

بگذارید کنار سر آن گوزن

یا نزدیک خرس قطبی خشک شده

رو بروی در

 

بنویسید

خودم

خودم را اهدا کرده ام

 

 از تاریخ ...

خجالت می کشم 

مرا در ریست شناسی بررسی کنید

 

                                                گروس عبدالملکیان 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
سامی

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش ، همین بس که : نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است با تیغِ کُند