درخت

درخت

تنها یک کلمه از باد خزانی شنید

و همه برگ هایش را

به او بخشید...

/ 1 نظر / 21 بازدید
مجید مویدی

دلتنگی‎های ادمی را باد ترانه ای می خواند، رویاهایش را آسمانِ پرستاره نادیده می‎ گیرد و هر دانه برفی، به اشکی نریخته می ماند... (خانم مارگوت پیگل/شاعر آلمانی)