...

روزگار همیشه بر یک  قرار نمی ماند 

روزو شب دارد . روشنی دارد،

تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد .

دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده 

تمام می شود بهار می آید ! 

                                       محمود دولت آبادی 

......................................................................

تنهایی ...

چیزهای زیادی

به انسان می آموزد .....

اما تو نرو 

بگذار من نادان بمانم 

                          ناظم حکمت 

 

...................................................................

دنیا دمدمی است ،دو روز دیگر ماها خاک می شویم.

چرا سر حرف های پوچ وقتمان را تلف بکنیم ؟؟ 

چیزی که می ماند همان خوشی است ،

وقت را باید غنیمت شمرد .

باقیش پوچ است و بعد افسوس دارد.

 

                                               صادق هدایت 

 

/ 3 نظر / 36 بازدید
شارژ ارزان

فروش شارژ ايرانسل و همراه اول با تخفيف 20درصد شارژ 10 توماني را 8 تومان بخريد http://sharjmobi.tk

...

اگر چه صداق هدایت رو انسانی پوچ گرا میدونم اما این حرفش جالب بود البته اگه مال هدایت باشه

مجید مویدی

یک دنیا غم و درد؛ گل ها می شکفند، حتی در آن هنگام (کوبایاشی ایسّا/ یکی از هایکوسرایان بزرگ ژاپن)