چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما

همیشه منتظریم و کسی نمی آید

 

 

 

صفای گمشده آیا

 

بر این زمین تهی مانده باز می گردد ؟ 

 

اگر زمانه به این گونه

 

ــ پیشرفت این است

 

مرا به رجعت تا غار

 

ــ مسکن اجداد

 

 

همیشه دلهره با من

همیشه بیمی هست

 

همیشه می گفتم:

 

چقدر مردن خوب است

 

چقدر مردن...

 

 

ـ در این زمانه که نیکی

 

حقیر و مغلوب است ــ

 

خوب است...

                    حمید مصدق

/ 0 نظر / 401 بازدید