سکوت

خانه ای در قلب خاک و زیر پای خاکیان 

باز قصد بردن ما کرده اند افلاکیان 

باز هم در بین خود باید کسی را گم کنیم 

شادی دیروز را در دست فردا گم کنیم 

باز هم با قلب ما تقدیر بازی می کند 

تیرگی در طالع ما یکه تازی میکند 

چهره ی دل های ما از داغ رنگین می شود 

شاه بیت نغمه های شاد غمگین می شود 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید