بوسه ی وداع

چون خم شدم که پای تو بوسم پی وداع 

                                                 

                                       رفتی و قامت من مسکین خمیده ماند 

/ 0 نظر / 8 بازدید