گریه ی خورشید

برای خورشید

              شعری

                                 خواندم

                                         رفت پشت ابر

 

                                 گریست...

/ 0 نظر / 12 بازدید