تولدم مبارک


"تولدم مبارک"

بهار ای عروس فصل های من
ای دایه ی بی باک من

من،در تو زاده شدم
از تو به یک باره شدم

مثل تو سر زنده شدم
سبز شدم

قاصدک رقصنده شدم
بوی خوش لحظه شدم

مثل بهار زنده شدم
تولدم مبارک


/ 4 نظر / 24 بازدید
mina

تولدتون مبارک

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]

سرونازشیراز

مـهــــــــــــر از همــــه خلق برگرفتم ؛ جــــــــــــز یــــــــــــادِ تــــــــــــو در تصورم نیست .....!!![ماچ]