فهمیدن و نفهمیدن

توهرچه میخواهی باش .....اما............ آدم باش!!!

چقدرنشینیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم

آسایش و خوشبختی بخشیده است !!!

مگر نمیدانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست ؟؟

پس تا میتوانی خر باش تا خوش باشی

امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان فاجعه انگیز تر است .

برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن.

 

/ 4 نظر / 30 بازدید
پرهام

نخیلی جالب بود تشکر که از اموخته ات برای ذیگرانم میزاری تا استفاده کنن تشکر

رها

واقعا هم حقیقت همینه نفهمیدن راز خوشبختیه

مهران

دخترک تنها زیبا بود... دکتر بزرگ همیشه خوب میگه اما کیه عمل کنه؟؟

قاسم

سخنان این استاد معرکه ست. ممنون