جاده

به هوای تو کنار پنجره شب به شب ماهو تماشا میکنم

بذار این سایه بمونه رو سرم من دارم خورشیدو پیدا میکنم

یه نشونی از خودت به من بده منو تو هجوم شب رها نکن

من نمیدونم کجا باید برم بغض این فاصله هارو وا نکن

تو سکوت جاده تو هوای تو نمیدونی چی کشیدم از خودم

دارم از فاصله وحشت میکنم وسط چه جاده ای تنها شدم

با کدوم جاده به خونه میرسی تو که راهت از همه دنیا جداست

من نمی دونم کجا باید برم وقتی ردت تو تمومه جاده هاست

به هوای تو کنار پنجره شب به شب ماهو تماشا میکنم

بذار این سایه بمونه رو سرم من دارم خورشیدو پیدا میکنم

یه نشونی از خودت به من بده منو تو هجوم شب رها نکن

   من نمیدونم کجا باید برم بغض این فاصله هارو وا نکن    

  

/ 1 نظر / 24 بازدید
بهاربانو

عالی بوووود