/ 3 نظر / 26 بازدید
وحید

شاید اصلا بلد نیستم نظر بدم...ولی اهمیتی که دادید به وبلاگی که سیاه شده... دلم رو می لرزونه تا یه تشکر خشک خالی رو به رسم ادب به جا بیارم... تنها کاریه که می تونم بکنم.. کارمن فروختن فردا به آدمهایی ست که در کار دیروز خود وا مانده اند . . . نیامده ام که غم بخورم آمده ام که غم بخرم ـــ و ـــ امید بفروشم . . .

وحید

شاید اصلا بلد نیستم نظر بدم...ولی اهمیتی که دادید به وبلاگی که سیاه شده... دلم رو می لرزونه تا یه تشکر خشک خالی رو به رسم ادب به جا بیارم... تنها کاریه که می تونم بکنم.. کارمن فروختن فردا به آدمهایی ست که در کار دیروز خود وا مانده اند . . . نیامده ام که غم بخورم آمده ام که غم بخرم ـــ و ـــ امید بفروشم . . .

وحید

شاید اصلا بلد نیستم نظر بدم...ولی اهمیتی که دادید به وبلاگی که سیاه شده... دلم رو می لرزونه تا یه تشکر خشک خالی رو به رسم ادب به جا بیارم... تنها کاریه که می تونم بکنم.. کارمن فروختن فردا به آدمهایی ست که در کار دیروز خود وا مانده اند . . . نیامده ام که غم بخورم آمده ام که غم بخرم ـــ و ـــ امید بفروشم . . .